25 de febr. 2013

PROVES D'ACCÉS, PERÍODE D'INSCRIPCIÓ.


 • El període d'inscripció a les proves és de l'11 al 21 de març
 • Últim dia de pagament de la taxa: 22 de març de 2013, abans de les 20 hores
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 8 al 17 d'abril de 2013, fins a les 18 hores 
 • Prova: 2 de maig de 2013, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
 • Qualificacions provisionals: a partir del 14 de maig de 2013

Documentació
Termini per presentar la documentació, si se n'ha de presentar, al centre triat per fer la prova: del 8 d’abril fins a les 18 h del 17 d’abril de 2013
 1. Documentació presentada a a la comissió avaluadora 
 2. Fotocòpia del document d’identificació personal (DNI,NIE o passaport) amb què es va fer la inscripció.
 3. Currículum formatiu, professional i d’experiència  i documentació justificativa, si escau.
 4. Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa, si escau.
 5. Resolució que atorga l’exempció parcial o total, si escau.
 6. Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora, si escau.
El dia de la prova cal portar: 
 1. Original del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l’aspirant s’ha inscrit.
 2. Si escau, certificació de la superació del curs de preparació o la formació per a la prova d’accés.
 3. Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.
 4. Si escau, material específic per a la realització de la prova d’accés que s’hagi fet públic al tauler d’anuncis del centre i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament a partir del dia 9 d’abril de 2013.