31 d’oct. 2010

La pau a través dels mitjans audiovisuals

Relació de diverses pel·lícules amb la seva fitxa tècnica i activitats per treballar la pau i la resolució de conflictes.