29 d’oct. 2010

Programa d'educació per la pau

A la pàgina web del programa d'educació per la pau (EP) volem promoure i desenvolupar els coneixements, valors i actituds de l'EP entre les persones. D'acord amb l'objectiu d'educar contra el conformisme i per a una consciència crítica i transformadora, posem l'èmfasi en la necessitat d'educar en i per al conflicte. Entre tots i totes cal recuperar la perspectiva positiva del conflicte i generar estratègies i habilitats que ens ajudin a enfrontar-los de forma noviolenta.