6 d’oct. 2010

Programes d'innovació educativa: CONVIVÈNCIA i MEDIACIÓ ESCOLAR

El programa de convivència i mediació escolar té com a objectiu formar en la convivència fomentant les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes en el si de cada centre. Parteix del diagnòstic previ de la pròpia realitat escolar i planteja propostes d'actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques de convivència per tal de crear referents vàlids per a les escoles.