20 de març 2012

UN JUTGE EXEMPLAR

Autor de sentències exemplars i sorprenents, com condemnar alguns joves a aprendre a llegir i escriure o a plantar arbres o a fer serveis socials. Creu que els pares han d'aprendre a dir "no" als seus fills i que una cosa és cometre un delicte i una altra és ser delinqüent.