20 de març 2013

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional forma part dels estudis postobligatoris que poden fer els vostres fills. Normalment es realitzen a partir dels 16 anys, tot i que també es poden cursar a qualsevol edat, ja sigui de manera presencial o a distància.
  

FAMÍLIES PROFESSIONALS
Els ensenyaments de formació professional s'agrupen en famílies. Les famílies professionals tenen cicles de grau mitjà i de grau superior.

El cicle de grau mitjà proporciona el títol de tècnic o tècnica i el de grau superior el títol de tècnic superior o tècnica superior.

CURRÍCULUM

El currículum dels cicles formatius s'estructura en diferents mòduls professionals (matèries) i cada mòdul professional té una o més unitats formatives (submatèries). Hi ha mòduls que són obligatoris per a tots els cicles i n'hi ha d'altres que són específics de l'àmbit professional.

Mòduls professionals comuns a tots els cicles:

 • mòdul de formació i orientació laboral,
 • mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora,
 • mòdul de formació en centres de treball (són les pràctiques en empreses o centres de treball),
 • mòdul de síntesi (en els cicles de grau mitjà) i mòdul de projecte (en els cicles de grau superior),
 • mòdul d'anglès (en els cicles de grau mitjà).

  UNITATS FORMATIVES DELS CICLES FORMATIUS

  Les unitats formatives dels cicles formatius depenen de cada família professional.

  Els cicles formatius estan agrupats segons les seves afinitats professionals en 26 famílies professionals:

  • Activitats físiques i esportives 
  • Administració i gestió
  • Agrària
  • Arts i artesania
  • Arts gràfiques
  • Comerç i màrqueting
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, moble i suro
  • Hoteleria i turisme
  • Imatge i so
  • Imatge personal
  • Indústries alimentàries
  • Indústries extractives
  • Informàtica i comunicació
  • Instal·lació i manteniment 
  • Maritimopesquera
  • Química
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Tèxtil, confecció i pell
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Vidre i ceràmica 
  •  
  •  
  •  
  • PER SABER-NE MÉS