18 d’oct. 2010

Formació Professional


La formació professional en imatges
    Per conèixer millor les ofertes de la nova formació professional


  • Cicles formatius per famílies professionals
Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada professió i poden ser de grau mitjà o de grau superior; s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.
  • Formació professional de Grau Mitjà (guia informativa 2010)

  •  Formació professional de Grau Superior (guia informativa 2010)
 


Preinscripció i matrícula