18 d’oct. 2010

Batxillerat

El nou batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.
El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats.El batxillerat s’organitza en tres modalitats:
  • Arts
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials