14 de gen. 2013

L'EDAT DAURADA

  El documental "L'edat daurada" dóna resposta a preguntes com: Hi ha hagut un canvi de valors a la societat? Què passa quan ens jubilem? Quin paper juga la gent gran en la societat d'avui? Els nostres avis volen anar a una residència?
Fills de la guerra i de la postguerra espanyola... Com encaixen els nostres avis l’era de les xarxes socials, de la comunicació sense fronteres? Quin paper juguen dintre de la societat si són cada vegada un col•lectiu més nombrós? Per contradictori que sembli, tot sembla indicar que la nostre gent gran cada dia esta més sola i dia compta menys.