4 de febr. 2013

EDUCACIÓ PROHIBIDA
Aquest documental realitzat per un equip d’estudiants de Comunicació audiovisual i que està sent tot un fenòmen mundial, parteix d’un procés informal per part dels seus autors que es va iniciar en l’apropoament de la diversitat d’experiències educatives i de persones que reflexionaven sobre les diferents formes d’entendre l’educació.

Des de l’any 2009 es van fer més de 90 entrevistes a educadors, professionals, pares i mares de família i referents d’experiències educatives diferents. Es van visitar més de 45 experiències educatives no convencionals,  en alguns casos adscrites a metodologies formalment instituïdes i en altres casos en procés de creació i desenvolupament de noves pràctiques.

La pel·licula és un resum de les impressions portades a terme durant la recerca. En tot el recorregut els autors consideren que van trobar certes idees comuns a moltes experiències no convencionals, que poden o no estar presents, però que són elements importants per repensar un nou paradigma educativa.